Birgit Muylle
is een onafhankelijke gastspreker op LOK -en KRING-vergaderingen.

Als medical & pharma advisor brengt zij artsen op de hoogte van nieuw wetenschappelijk onderzoek (EBM). Thema’s mede bepaald door de vereniging.

Farmaceutische bedrijven kunnen beroep doen op haar deskundigheid en onafhankelijkheid als medical & scientific trainer (sales, MSL).

Esthetische en plastische chirurgen kunnen na invasieve ingreep hun patiënten doorverwijzen voor revalidatie van de huid.

Evidence based medicine, de integratie van kennis uit wetenschappelijke studies met het combineren van klinische ervaring. Omdat geneeskunde zoveel meer is dan theorie en elke patiënt niet eenzelfde aanpak vraagt.

Birgit Muylle

In co-operation with South Wales University (copyright MSC Birgit Muylle, 2023)